Xshell 4.0.0106

Xshell 4.0.0106

NetSarang Computer, Inc. – Freeware –
4 Stars User Rating
Synchronet là một SSH1 mạnh mẽ, SSH2, SFTP, TELNET, RLOGIN và SERIAL terminal emulator cho nền tảng Windows. Nó cho phép người dùng truy cập vào máy chủ Unix/Linux một cách dễ dàng và an toàn trên một máy trạm Windows. SSH (Secure Shell) giao thức hỗ trợ mã hóa và xác thực người dùng cho các kết nối bảo mật trên Internet, và nó sẽ thay thế các giao thức cũ như TELNET và RLOGIN.

Synchronet được thiết kế để đáp ứng cả hai người mới bắt đầu và người dùng cao cấp. Giao diện người dùng của nó là trực quan và nó cung cấp cho người dùng cao cấp với các tính năng mạnh mẽ như lệnh địa phương, tìm kiếm bằng các biểu thức thông thường, chuyển tiếp cổng năng động, ngôn ngữ quốc tế và vv..

Tổng quan

Xshell là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi NetSarang Computer, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 628 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Xshell là 5.1337, phát hành vào ngày 08/12/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Xshell đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Xshell đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Xshell!

Cài đặt

người sử dụng 628 UpdateStar có Xshell cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại